Mae llawer o fenywod yn gofyn am berthynas difrifol, noson o enaid a’r corff, yn ogystal ag ar gyfer y beichiogi ac addysg plant neu ar gyfer hyfforddi eisoes wedi ei gynllunio, sut i ddod o hyd i ddyn.

Yr wyf yn gwneud hairstyle ffasiynol, yn gwisgo sgert fer, persawrus bersawr drud, yn gwneud i oeri yn Gwneud i fyny.

Mesurau O’r Fath ffordd i ostwng

Yn ddi-os, y mae ei wraig yn rhaid i, edrych yn dda, ac mae’n rhaid dod o arogl dymunol, ond nid yw hynny’n ddigon, oherwydd bod y rhan fwyaf o’r merched yn gwneud yr Un peth.

Felly, i ddod o hyd i, fel yr ydych yn ddyn

Mae’r rhan fwyaf o’r dynion yn awyddus i wasg, yn gorchymyn i fynd at fenyw, yn enwedig os ydych chi eisiau. Nid yn y lle iawn, nid yw Pob person wedi set wahanol o moesol, rhagfarnau, fel unrhyw un yn credu bod i gwrdd â merched gweddus ar y stryd, ac, wrth gwrs, ymgais o’r fath yn rhwym o Fethu, neu i feddwl yn sâl ohono. Mae’n debyg eich bod yn gyflogedig, a phan harddwch o’r fath nid yw’n cael ei feddiannu, yna mae’n meddwl annioddefol cymeriad, yr wyf yn hoffi hynny, ond fumbled ar amrywiol fforymau, rhwydweithiau cymdeithasol, o Safleoedd sy’n Dyddio, deuthum i’r casgliad ei fod yn anghywir. Hefyd, mae fy ngwraig yn unig yn cael Swydd newydd, yn genedlaethol tîm merched, a dim ond mae hi’n byw gyda dyn yn (i mi) ac un yn briod, mae eraill yn y chwiliad. Ac yn y rhan fwyaf o ydych chi n bert deniadol i fenywod. Rhesymau o’r fath y gellir dod o hyd i lawer, ond yn bennaf ei fod yn ofn, Ie, rydym yn tueddu i fod yn ofni o ddyn, yn rhy. Ac os ydych chi, bron i gyd i edrych am y rhesymau hyn, mae’n dim ond esgus ar gyfer ei hun, ac yn dechrau chwilio am resymau o’r fath yn cael ofn, ofn cael eu gwrthod, fel Idiot, ac ati, Yn Gyffredinol, mae pobl yn ofni i ymdrin â menywod, a’r rhai heb unrhyw bryder, dim prinder o sylw benywaidd ac yn rhwymo dyn hwn ei, bydd yn anodd neu hyd yn oed yn amhosibl. Dylai menyw i ddechrau cyflwyno unrhyw ffafrio cymedrol dyn, er enghraifft, y llygaid, yn Gwenu lingering yn edrych ar chi. Mae hyn yn, mae siawns y byddai’n dare i gynyddu dull. Gwell dechrau o’r drafodaeth, mae rhai yn syml cwestiwn, gallwch edrych ar y pryd neu sut i ofyn ar y stryd Karl Liebknecht, ac er ei fod yn gyfrifol, yn y Llygaid a gwên (yn anghywir). Yna, dim ond yn parhau â’r sgwrs, gallwch hyd yn oed gyfarfod. Fel y dyn yn amlwg ar unwaith i chi ddiddordeb ynddo ai peidio, yn dechrau i oedi, yn gwenu, yn ymddangos i fod goleuni yn y llygaid, sydd â diddordeb. Dylai hynny fod yn ddigon, felly dechreuodd i weithredu mewn argyfwng, gallwch chi, sut yr ydych yn digwydd i gyfarfod ag ef ar y ffordd i ddiwrnod arall. Ond peidiwch â gorwneud hi, oherwydd rhaid iddo eich bod wedi ennill. Ac yna, felly byddwch yn rhedeg ar ei ôl ef, nid oes angen i unrhyw un. Os bydd dyn yn deall eich bod yn edrych yn benodol ar gyfer Cyfarfod ag ef, yna bydd yn amlwg yn ennill nid, mewn gwirionedd, efallai hyd yn oed nod. Mewn geiriau eraill, bydd angen i gael ei sylw, a fawr ddim i leddfu ofn, ac yna gallwch i gyd yn cymryd ffrind i fudd-daliadau sleid, yn y diddordeb o ferch hardd. Ie, yn unrhyw le, ar y stryd, mewn siopau, yn gyhoeddus Trafnidiaeth, mewn Caffi, mewn Clwb. Yr wyf yn ymwybodol ei fod ond yn well i wybod, na Byw ar-Lein.

Yn glyfar nid yw dynion yn dal ar i lawer ar y rhwyd

Hawdd ar y bore Brecwast mae hyn yn gallu para am gyfnod amhenodol o amser, ac yn sicr y mae

About