submit


Os ydych yn cyfarfod merch ydych yn wir yn hoffi, yr ymateb naturiol y ffaith eich bod yn treulio mwy o amser gyda hi eisiau. Y ffordd hawsaf i wneud yn siŵr eich bod yn gweld chi unwaith eto ac rydych yn dod i’w hadnabod yn well, yw cael eich rhif ffôn. Os ydych yn ceisio hyn yn anodd i fynd i’r afael â’r dasg, rydych yn gall yn aml fod yn nerfus ac yn colli eich hunan-hyder. Ond peidiwch â phoeni — os ydych chi am gael y nifer o ferch, mae angen i chi ei wneud yw dilyn y camau syml hyn

About