Yr holl gynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys y geiriadur, thesawrws, llenyddiaeth, daearyddiaeth, ac eraill data cyfeirio ar gyfer ddibenion gwybodaeth yn unig

Yr holl gynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys y geiriadur, thesawrws, llenyddiaeth, daearyddiaeth, ac eraill data cyfeirio ar gyfer ddibenion gwybodaeth yn unig

Dylai’r wybodaeth hon yn cael ei ystyried yn gyflawn, yn gyfredol, ac nid yw wedi’i fwriadu i gael ei ddefnyddio yn lle ymweliad, ymgynghori, neu gael cyngor cyfreithiol, meddygol, neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall

About