Dim dulliau seminar, gyda PowerPoint, awgrymiadau a chwarae rôl mewn grŵp mawr. Yn lle hynny, dim ond cyfranogwyr, Gwybodaeth a gwaith unigol ar y ateb eich problem. Dim gwastraffu amser seico ramblings neu adnabyddus o wybodaeth ar y pwnc. Yn lle hynny, dull hollol wahanol i’ch Problem. Dim meddal seminar, gallwch ei yfed yn gyfforddus. Yn lle hynny, Ymarferion dwys ac anodd meddwl yn gweithio, maent yn chwyddo ac nid ydynt mwyach yn brysur. Nid oes lle i ddamcaniaeth dadleuon, Proffilio ymladd neu sioe siarad blah-Blah. Yn lle hynny, iawn personol awyrgylch o dderbyn, bod yn agored, a Hiwmor. Dim helaeth egwyl bwffe gyda pymtheg o fathau o de a brechdanau.

Cinio yn y Bwyty. Dim Seminar, lle nad ydych yn gwybod wedyn beth y gallwch ei wneud yn wahanol yn awr. Yn lle hynny, hunan gofyn trosglwyddo tasgau, grwpiau astudio, ac, ar gais, dros y ffôn-Hyfforddi gan i mi. Nid yw grŵp mawr yn y rhai y presennol a’r llall yn ddistaw. Ond mae grŵp bach yn yr ydych yn teimlo bod y llall hefyd, ac yn agor yn raddol. Mae pob un ardd, nid yw wedi gordyfu gyda amser, os cymryd gofal o amser hir iddo. Mae hyn yn berthnasol i ardd o gariad hefyd. Ond beth yw gwrtaith ar gyfer twf a Digonedd o flodau yn y bartneriaeth. Priodas yn yr ymgais i ddatrys y problemau y ddau ohonoch yn cael eu nid yw ei ben ei hun Woody Allen yn ei olygu. Felly, yn eironig, y ddedfryd ar y dechrau efallai y sain, mae llawer o Wirionedd yn gorwedd ynddo. Oherwydd bod mewn unrhyw Berthynas arall heblaw’r y bartneriaeth bond mor ddibynnol ar ei gilydd. Nid yn unig yn gariad, ond hefyd yn Trefniadau ariannol, plant a, gyda’i gilydd, yn gwneud bywyd penderfyniadau ynghylch preswylfa, ffordd o fyw, ymhlith pethau eraill, i greu bond agos. Dylai hyn gael ei ystyried yn foddhaol yn y bond ac nid fel gyfyngus ffêr yn profi, rhaid i chi drafod llawer â’i gilydd ac yn cyd-drafod. Yn drasig, mae dyn a menyw wedi hollol wahanol safbwyntiau trafod y pwnc o berthynas. Fenywod yn meddwl: cyn Belled ag yr ydym yn gallu siarad am bopeth, hyd yn oed y materion anodd, cyn belled â bod ein perthynas yn mewn trefn. Mae dynion ar y llaw arall: Os bydd angen i ni Siarad am unrhyw beth a phopeth, yna beth sydd o’i le yn y berthynas. Yn Batriarchaidd neu matriarchal berthynas a oedd yn haws. Y dyn neu fenyw, yn arbennig, wedi eu gwneud. Rydych yn gofyn am y rheswm, roedd yn rhaid i, oherwydd yr wyf yn dweud ei fod yn neu Oherwydd bod gen i ddigon o arian yn y cartref i ddod. Mewn partneriaeth cysylltiadau, nid oes mwy o hawliau na’r llall. Mae’r ddau yn yr un a felly rhaid i chi drafod llawer, ac i ddod o hyd i ateb a gall y ddau yn byw gyda nhw. Faint o gorchymyn yn angenrheidiol neu pan fydd y Anhrefn yn dechrau. Sut yr ydych yn gwario arian a faint. A oedd y plentyn yn Nutella caniatáu i’w fwyta a ph’un ai Tofu yn well na Schnitzel. Ond os un wedi clirio pob un o’r rhain yn faterion trefniadol yn weddol foddhaol, yn parhau i fod yn fater pwysig ar agor: y berthynas cwpl ei hun. Yn y cyfnod infatuation o agosatrwydd ac agosatrwydd ei ben ei hun yn codi pan fydd y ddau yn ei weld. Ar ôl ychydig o flynyddoedd, hyn yn wahanol. Yna, mae’r gofodol agos a chyd-ddibyniaeth y gall gwrthdaro yn gyflym ac yn bell. Ond sut gall y fath cyfathrebu da i fod yn llwyddiannus. Mewn swydd blog gan Barrie Davenport, yr wyf yn darllen y deugain cwestiynau. Yr wyf yn dod o hyd iddynt mor dda y rwy’n ei gyfieithu yn unig ar gyfer chi wedi. Pan Fyddwch yn dod adref o’r gwaith, yr hyn yr Ydych yn dymuno, beth rwy’n dweud yn yr ychydig funudau cyntaf neu wneud. Sut gallwn ni ddarparu ar gyfer ein anghenion, os ydym am i mewn diwrnod pethau gwahanol. Beth yw’r gwahanol nodweddion cymeriad rydym wedi, y problemau rhwng ni. Beth yw tôn fy llais neu mae fy arddull yn cyfathrebu yn gwneud i Chi yn treulio llai o amser gyda mi. Beth Ydych chi’n barod i gyda mi neu am i mi i beidio â gwneud yr hyn yr oeddech yn flaenorol perthynas. Byddwch yn cofio yn ôl pob tebyg wrth i chi ddarllen. Beth yn ddiddorol iawn yn cael ei ystyried cyn i chi siaradwch gyda eich un annwyl yn am a ydych yn gwybod, beth fyddai yr atebion eich partner neu eich Partner. Nid oes unrhyw gwestiynau y gallwch chi drafod rhwng y drws a’r Angel. A hyd yn oed os yw eich Partner yn unig wedi blino ac o dan straen o weithio. Mae’n well i gymryd yr amser. Efallai yn y cyd-destun y normau o ddeialog, fel yr wyf pâr, y eich perthynas neu ddyfnhau yn awyddus i egluro, yn hapus i argymell. Yma, yn yr union drefn ar Gyfer partneriaid neu gyplau mewn trafferth, yr wyf yn gwneud Webinar. Mae hwn yn rhad ac am ddim ar-Lein Seminar i gofrestru, y gallwch ac yn hanfodol ysgogiadau ar gyfer eich cwpl bywyd yn ei gael. Yna byddwch yn dod i Fywyd-Hyfforddi gyda fi i Heidelberg. Yno, ‘n annhymerus’ yn eich helpu i adnabod y bywyd thema, fydd yn cael ei godi ar eich cysylltiadau, a golygu. PS: Os ydych yn hoffi y swydd hon, yn hoffi, yna byddwch yn dweud ei fod, os gwelwch yn dda: ar Facebook, Twitter neu drwy e-Bost.

neu ysgrifennwch sylw

neu tanysgrifio i swyddi newydd drwy e-Bost neu RSS. Gan fod llawer o ddarllenwyr yn dod ar draws yr erthygl hon am y Tro cyntaf ar fy Blog personol, dyma rai poblogaidd eraill testunau i ddechrau gyda: perthynas, yr arwyddion o argyfwng, perthynas argyfwng, Ymateb, perthynas argyfwng, yn Cydnabod, problemau Perthynas, perthynas argyfwng, radio dawel, perthynas argyfwng, sy’n Cynorthwyo Mewn ymddygiad Perthynas argyfwng, perthynas argyfwng, Goresgyn, perthynas argyfwng, neu Aros yn, berthynas argyfwng, cwpl therapi, perthynas argyfwng, perthynas argyfwng, gwahanu, perthynas argyfwng awgrymiadau, perthynas argyfwng, i wneud Hyn, yn ddwfn argyfwng pherthynas, perthynas argyfwng, perthynas argyfwng, ymddygiad, perthynas argyfwng, perthynas argyfwng, Beth i’w wneud, perthynas argyfwng yn Helpu Pa wybodaeth y bydd ei ben ei hun wneud unrhyw beth. Mae’n dim ond pan fyddwch yn gwneud cais awgrymiadau a dulliau, newid rhywbeth. Mae hyn yn anfantais y canllaw llyfrau. Yn fy e-bost cyrsiau yn wahanol. Bob ychydig ddyddiau byddwch yn derbyn E-Bost gyda PDF o ychydig dudalennau — ac yn gweithredu tasg. A ydych yn mynd ymlaen yn haws. Oherwydd eu bod yn gwybod ei bod yn ychydig ddyddiau, nesaf Bost yn dod. Ar y pwynt, yr wyf yn rhaid i bob amser yn meddwl o Tantra Tylino hyfforddiant. Ni all yn gwybod niwed, Tantra, ac mae’r egni yn y corff. Os yw cyplau am ei gilydd ac mae’r corff eraill i’w deall, yna Tylino Tantra hyfforddiant yn sicr yn ddefnyddiol. Fy nghariad a minnau yn byw ar hyn o bryd mewn perthynas pellter hir ac am ddefnyddio’r cwestiynau er mwyn i ni wybod yn well (trwy e-Bost). Yr wyf yn gofyn y cwestiynau i wybod beth ydych yn meddwl, yr wyf hefyd yn meddwl beth wnaeth ei fod yn dweud wrthych. Hi Susanne, yr wyf yn dymuno bod y ffolder electronig o gasglu am gyfnod rhy hir. Ac rydych chi’n iawn, mae rhan o’r cwestiynau, felly, heb wella bywyd rhywiol i lawer eraill o berthynas. Y cwestiynau dwys iawn, mewn rhai Mannau, ac yn mynd i mewn Tun. Ychydig, ffrindiau annwyl yr wyf yn argymell i chi, ac rwy’n chwilfrydig beth yr adroddiadau hynny. Fel i mi, yr wyf i’n mynd i gopïo i mi, i chi, yn daclus mewn ffolder electronig, nid y pecyn, er mwyn casglu llwch, dylwn fod yn gallu gwneud cais iddynt erioed yn y bywyd hwn. Ond yna, yr wyf yn bendant yn dda-equipped Oh un peth arall, mae hyn yn Cwestiynau weithiau mewn haddasu ychydig yn Ffurflen ar gyfer llawer o pherthnasau eraill, a gallaf ddefnyddio prima ar gyfer fy hyfforddiant, pan ddaw i hunan-ddelwedd eraill-llun myfyrdodau. Yn ogystal â unigol ar gyfer sesiynau hyfforddi yn yr wyf yn, yna ddamcaniaethol gellir gwaith. Diolch i chi am y ystyrlon Blog gyda llawer o werthfawr ysgogiadau i mi.

Hardd Gyda’r Nos

SA Ie, fy ngwraig a minnau wedi rhoi cynnig ar y cyntaf ten cwestiynau. Ers heddiw yn y Bore fy mod yn chwilio am fflat newydd.

Cellwair o’r neilltu

Ie, rhai o’r cwestiynau y byddwn yn gofyn i bob un arall, ac yn synnu gan yr hyn y maent wedi cwrdd ar ôl blynyddoedd, rydym yn dal i fod yn Newydd i bob eraill. Diolch yn fawr am y gyffrous erthygl ac yn y Cyfieithiad o’r berthynas cwestiynau y mae mewn gwirionedd. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y cwestiynau a chyda pha canlyniad. I ymateb i goddefol-ymosodol ymddygiad yn gyfarwydd i lawer o bobl. Beth sydd mewn gwirionedd y tu ôl iddo. A sut i adnabod ymddygiad o’r fath ar gam cynnar. Y prif rhyngweithio gyda i ysgrifennu newydd ar Fin llewygu ac yn briodol teimladau, yn beryglus. Oherwydd nad yw’n ffitio y ysbryd o’r amser, y ogoneddu, yn hytrach, y diderfyn dichonoldeb. Sut y neges am addaswyd yn dangos addaswyd Babes. Hyd yn oed os ydw i yn y canol, dydw i ddim yn un i wneud hyn, roedd cleient o’r frawddeg gyntaf o fy Hyfforddiant. Mae hyn yn frawddeg yn gwneud i mi eistedd i fyny a chymryd sylwi, oherwydd yr wyf wedi darllen flynyddoedd yn ôl astudiaeth, megis meddyliau obsesiynol, symptomau anhwylder obsesiynol-cymhellol. Yn bennaf maent yn troi o gwmpas Ymwthiol syniadau, brawychus syniadau, neu ysgogiadau ymosodol tuag at eu hunain neu bobl eraill. Mae’r rhain yn meddyliau obsesiynol yn gallu gwneud pryder a aflonyddwch. Un o’r gwaethaf Yn y gofod cyhoeddus, rydym yn dysgu y hunanol ochr o bobl yn gyflym iawn: y car ar y gyrrwr, gwthio ar y briffordd gyda’r prif oleuadau. Beicwyr sy’n cadw at unrhyw reolau y ffordd. Teithwyr rheilffyrdd, a oedd yn anhwylder obsesiynol-cymhellol yn gyffredin, cronig, ac yn hir-barhaol anhwylder meddwl yn y person na ellir ei reoli, cylchol meddyliau (obsesiynau) ac ymddygiad (compulsions), ac yn yr awydd, yr ydych bob amser yn Y seminarau ar y dde. Dulliau neu bersonoliaeth seminarau. Ac sy’n cynnig addas bellach ar gyfer y gweithwyr gorau. Hyfforddi ni fyddai ar y cyfan yn well nag y Seminar. Gyda’r y cwestiynau hyn, Oherwydd ein bod yn gallu rheoli rhywbeth, mae angen i fwy o hyder.»Rwy’n ofni, ers y gallaf gofio, hedfan ac yr wyf, felly, yn hedfan cyn.»meddai y Claf.»A pham yr ydych I. nifer o newidiadau gyrfa y tu ôl i mi Ac yn hyfforddi pobl, y lefel mynediad prosiectau mewn proffesiynol dirwedd. Cliciwch yma i ddarllen fy mhrofiad a beth yw’r tri pheth y mae angen i wneud hyn

About