Pan fydd pobl yn (mewn unrhyw wlad) yn cael eu gwahodd yn ffurfiol neu anffurfiol get-togethers, maent fel arfer yn ceisio gwneud pobl eraill yn teimlo wedi ymlacio ac yn gyfforddus.

Felly, dylai Dynion fel arfer yn ysgwyd dwylo, ond dim ond pan maent yn cyflwyno. Mae menywod fel arfer yn nid ydynt yn ysgwyd dwylo pan fydd yn cael ei gyflwyno i bob eraill. Pan fydd menyw a dyn yn cael eu cyflwyno, ysgwyd dwylo i fyny i’r fenyw.

Os yw hi am, maent yn gallu ei wneud

Americanwyr yn anaml yn ysgwyd dwylo i ddweud da-bye, dim ond os ydynt ar achlysur busnes.

Handshaking yn hytrach prin yn y DU

Pan fydd ffrindiau yn cyfarfod yn Lloegr, maent yn dim ond cyffwrdd eu hetiau. Nid ydynt yn ysgwyd dwylo pan fyddant yn rhoi’r gorau i siarad. Mewn partïon, cyfweliadau ac eraill sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol i chi gwrdd â bobl anhysbys ac yn rhaid i chi gyflwyno eich hun i nhw, neu maen nhw’n cyflwyno eu hunain i chi. Rhaid i chi hefyd gyflwyno i bobl yr ydych eisoes yn gwybod i un arall.

Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon Y Deyrnas Unedig o Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn cael ei leoli yn y

About