Byddwch yn cwrdd a guy sy’n eich barn chi yn ‘OK’, ond nid oes llawer yn mynd ymlaen felly, byddwch yn mynd allan gydag ef

Os yw hyn wedi digwydd i chi, a ydych am i ddysgu sut i fynd o achlysurol dating i berthynas ymrwymedig, yna bydd y fideo hwn ar eich cyfer chi

Ydych chi erioed wedi bod yn y ‘dyddio achlysurol’ sefyllfa ac yn awyddus i gwneud yn fwy difrifol? Rhannwch eich stori yn y sylwadau isod.

Byddwn wrth fy modd i glywed oddi wrthych

About