submit


Creu cyflwyniad da fideo yn cymryd amser ac ymdrech, ond mae’n hollol werth chweil. Yn gyntaf, creu sgript o’r hyn rydych am ei ddweud ac ymarfer ymarfer eich cyflwyniad fideo cyn cofnodi eich fideo. Cyflwyno fideos sy’n cael eu paratoi gyda sgript ac ymarfer yn llawer mwy proffesiynol a fydd yn denu mwy o fyfyrwyr nag sydd heb ei sgriptio a heb ei ymarfer cyflwyniadau. Cymryd peth amser i greu difyr a chofiadwy fideo i adael i ddarpar fyfyrwyr yn gwybod pam y dylech chi eu dewis chi. Sain: Maes recordydd sgrin wynt a thei ar gyfer canllawiau manwl, enghreifftiau, a chyfarwyddiadau, gweler y Cwestiynau cyffredin

About