Yr wyf yn meddu ar synnwyr digrifwch ac yr wyf yn chwilfrydig am bron i popeth nid wyf yn und. Darllen mwy benywaidd yn oed Am fy hun: yr wyf am i gyfarfod go iawn, yn rhesymol, yn gweddus, gyda synnwyr digrifwch, digon o ddyn, y mae eu gallai rwyf wrth fy modd, i barchu, i ymddiried ac i adeiladu lo. Darllen mwy gwryw oed Am fy hun: yr wyf yn ceisio rhoi fy nghalon yn gyfan gwbl ac yn ffyddlon yn arbennig wraig. Yr wyf yn gobeithio i gwrdd â merch sydd hefyd yn dymuno rhoi ei hun.

Fy enw i yw Peter rwyf yma i ddod o hyd i fy nghariad, yn fenyw ac yn ffrind gorau I adeiladu yn y teulu hapus fy mod yn gallu Bob o. Darllen mwy Greu cyfrif newydd Logio i mewn wedi Anghofio eich cyfrinair Go iawn dynion a menywod wedi cofrestru yn y Catalog Cyntaf Unigol Chwilio ‘DVI ZIRKY’, a gwblhaodd holiadur ac yn awyddus i greu deulu da. I wneud hyn mae angen dim ond amser i ymweld â ni — llenwch yr holiadur, talu am wasanaethau a dechreuodd chwilio. Y manteision mwyaf pwysig • Profi a gwella GO iawn yn dyddio. • Yr holl ddulliau yn cael eu diweddaru gwasanaeth Dyddio. • Ydych chi’n cael gwared ar risg i gwrdd peryglus sgamiau.

• Ein personol hidlo galwadau diangen i chi

About