Gadewch i ni ei wyneb: yn dyddio i oedolion gall fod yn arw. Dating rhyw yn cynnwys llawer o’r cyfarfodydd cyntaf, a hynny yn aneglur o sgwrs fach, ofn cael eu gwrthod, ac asesu cydweddoldeb. Safle heb offer da yn gallu gwneud hi’n anodd i ddod o hyd i gêm, a ydych yn darfod i fyny yn dibynnu ar brofi a methu. Offer chwilio a phroffil dewisiadau yn y lleoedd y byddwch yn barnu darpar rhyw partner, a pho fwyaf o wybodaeth sydd gennych, gwell. Yn dyddio i oedolion yn llawer fel roller coaster. Mae wedi ei ups a natur anwastad, ond yn y diwedd byddwch yn cael taith dda a chael hwyl. Mynegi eich dymuniadau gyda’r potensial i bachyn i fyny gall fod yn frawychus cynnig, ond cyn belled ag y byddwch yn gwybod beth rydych ei eisiau a dangos eich hyder, byddwch yn iawn. A phan fyddwch yn dod o hyd bod fflam, ni fyddwch yn cael ei ofn i adael gwres i fyny yr ystafell wely. Dating rhyw ychydig yn fwy cain. Ffiniau personol a rhywiol anghenion i gyd-fynd i fyny yn union ar y dde. Mae yna ychydig o awgrymiadau ar gyfer llwyddiant y gallwn ei roi i chi er. Maent yn cael sylwadau a gasglwyd o helpu pobl i bachyn i fyny ar gyfer y blynyddoedd. Yn gyntaf, rydych yn mynd i gael enw da os ydych yn bachyn i fyny yn rheolaidd neu os ydych yn anfon llawer o negeseuon e-bost. Beth mae hynny’n ei enw da yn, wel dyna i raddau helaeth i fyny i chi. Os byddwch yn anfon negeseuon e-bost yn galw enwau, anwybyddu cydsyniad, a dim ond yn poeni am eich anghenion eich hun, rydych yn mynd i gael enw da am fod yn fuck bachgen, ac nid yw dda. Os byddwch yn anfon allan negeseuon e-bost gwrtais, gofyn cwestiynau, ac rydych yn onest am eich hun ac pharchus tuag at eich gemau potensial, byddwch yn cael eich tynnu i lawr gaggle o ass mewn dim o amser, a byddwch yn cael enw da am fod yn anhygoel.

Nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n marchnata eich hun yn gywir. Yn sicr, rydych chi’n fwy cymhleth nag ar y TELEDU neu infomercial cynnyrch, ond proffiliau yn gweithio llawer yn hoffi hysbysfyrddau. Os bydd eich proffil nid ydynt yn dal y llygad, nid ydych yn cael llawer o ymateb. Nid yw’n wyddoniaeth roced. Ychwanegu da, lluniau, cadwch y dick lluniau i o leiaf (ac nid ydynt yn gwneud iddynt eich prif llun), peidiwch â gadael y testun cyfran yn wag, a bod yn swynol. Os bydd rhywun yn darllen eich proffil, maent yn gweld ‘ n glws yn gwenu llun o eich wyneb ac yn eich testun yn glir, yn gwrtais, ac yn onest, ydych chi’n mynd i wneud yn dda. Sy’n dod â ni i bwynt arall, fod yn onest. Bydd pobl yn deall yr angen am ddisgresiwn, ac mae pawb yma yn chwilio am yr un peth, felly nid ydynt yn dweud celwydd. Peidiwch â dweud celwydd am dy oedran, pwysau, neu statws priodasol. Ymddiriedolaeth ni, yn cyfateb yn bosibl, yn gallu arogli unrhyw un o’r rhai tri yn gorwedd. Hyder yw eich nodwedd fwyaf deniadol, felly beth bynnag yr ydych wedi got i ddatgelu, yn gwneud hynny gyda hyder, ac nid yw’n mynd i frifo eich siawns. Os bydd y peth mwyaf diddorol yn rhaid i chi siarad am y gwahaniaeth rhwng hylif ffabrig meddalydd ac daflenni sychwr, nid ydych yn mynd i gael at y pwynt o unbuttoning eich hedfan. Mae’n bur debyg y wraig ydych am i bachyn i fyny gyda y byddwch eisiau trafod rhywbeth y tu allan rhyw. Cadw i fyny â digwyddiadau ar hyn o bryd, ychydig yn wir a straeon diddorol i’w ddweud, ac yn cadw ychydig o driciau i fyny eich llewys sy’n creu argraff ar y merched heb wneud i chi edrych yn rhodresgar.

Nid yw’n rhy anodd

Os ydych yn ddiddorol, yn dangos ei fod. Os nad ydych yn, yn ei gael yn ddiddorol. Nid wyf yn golygu am ryw a bod eich dick. Beth allaf i ei olygu yw, nid rhagdybio y bydd pethau yn mynd yn ffordd arbennig. Gofyn am ei ddewisiadau, yn ei hoffi, ei diddordebau y tu allan noeth amser yn hwyl. Yn hytrach na dweud, «rydym yn mynd i «, yn gofyn iddi os bydd hi’n hoffi i wneud pethau mewn ffordd arbennig. Nid oes dim yn cau coesau merch yn gyflymach nag y dyn mansplaining rhyw â hi neu gan dybio ei bod hi’n mewn rhai pethau, felly fod yn rhesymol ac ymagwedd merched fel pobl yn gyntaf ac yn sexy ffrindiau ail. Cofiwch pan fyddwn yn sôn am gael ychydig o driciau i wneud argraff ar y merched? Un o’r rhai triciau yn cael ychydig o syniadau da am ble i gymryd wraig a phethau i’w gwneud. Yn dangos menyw yn rhywbeth dydy hi ddim wedi ei weld o’r blaen, yn gydsyniol, yn dyddio i oedolion gynheiliad y gallwch chi yn credu mewn. Os ydych yn gwybod ble i fynd yn ei weld yn noeth acrobatiaid neu lle mae arddull burlesque speakeasy yw, gallai fod yn torri’r iâ mawr. Syniadau da am bethau i’w gwneud gyda’ch gilydd yn un o’r pethau sy’n gwneud i chi yn ddiddorol. Felly, mynd yn cymryd rhyw ddosbarth at ei gilydd mewn eich dinas. Gallwch ddod o hyd iddynt yn llawer o oedolion yn y siopau llyfrau neu dim ond gan y cyflym chwilio ar y rhyngrwyd. Y manteision rhyw dosbarthiadau yn anfesuradwy. Yn gyntaf, byddwch yn creu amgylchedd lle mae hi’n gyfforddus yn siarad am ei anghenion rhywiol, a byddwch yn dysgu sut i wneud rhywbeth newydd (fel caethiwed neu chwip din) yn ddiogel ac yn effeithiol, gan wneud i chi yn well cariad ar gyfer y hookup a phob yn y dyfodol hookups. Mae’n fuddsoddiad yn eich rhywiol yn y dyfodol, a hwyl hyd yn hyn. Peidiwch â diystyru grym atgyfeirio da. Os ydych chi eisiau i weld eich hookup eto neu os ydych yn unig yn awyddus i ddiogelu enw da hwnnw, buom yn siarad am, anfon diwrnod ar ôl testun neu ffonio y diwrnod nesaf yn dyddio i oedolion. Mae hyn yn gadael i eich hookup yn gwybod bod ydych yn gofalu bod yn cyrraedd adref yn ddiogel ac yn cael argraff dda ar y noson cyn. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gael adborth ar eich cryfderau a gwendidau. Nid ydynt yn cynnwys arolwg neu unrhyw beth, dim ond yn darparu ar agor ar gyfer hi i sôn am unrhyw beth a defnyddio’r wybodaeth honno i gryfhau eich gêm. Does dim rheswm ei bod yn dyddio i oedolion yn gallu bod yn syml ac yn hwyl i bawb. Gyda’r holl y gemau ar Bachyn i FYNY, rhywun yno i bawb. A bod yn onest, fod yn ddiogel, a bod yn chi eich hun, ac yn eich hook ups yn cael ei digon. Ymwadiad: mae’r wefan Hon yn cynnwys deunydd i oedolion. Yr holl aelodau, ac ar yr holl bobl yn ymddangos ar y safle hwn wedi, mae contractau yn ei gynrychioli i Bachyn i FYNY, yn benodol, a gan eu defnydd parhaus, a bod yn deunaw oed neu hŷn. Archwilio yn dyddio i oedolion a dod o hyd i bartneriaid lleol yn eich ardal chi. P’un a ydych yn chwilio am achlysurol rhyw dyddiad, synhwyrol partner, swinger grwpiau, partneriaid lluosog, neu ceisio dechrau yn y tymor hir rhyw berthynas, gallwch ddod o hyd i gemau ar draws y byd gyda dde yma. O Efrog Newydd i Los Angeles, Boston i San Francisco, Atlanta i Seattle o mawr dinasoedd fel San Diego, Chicago, Philadelphia, Las Vegas, Houston, ac yn Miami, i dinasoedd llai o faint fel Springfield, Providence, Columbus, Denver, neu Reno, Bachyn i FYNY wedi bod yn bartner i chi. Bachyn i FYNY nid yw ymddygiad cefndir dangosiad o ei aelodau achos troseddol neu gofnodion eraill. I ddysgu am y rhyngrwyd yn dyddio diogelwch, os gwelwch yn dda cliciwch yma. Lluniau yn ymddangos ar y Bachyn i FYNY yn cynnwys delweddau o bobl nad ydynt yn aelodau. Rydym yn credu mewn amddiffyn ein haelodau yn ddienw

About